SOPNING PARKERINGSHUS

På fredag den 13 maj mellan kl 13 och 15 skall det övre parkeringshusets båda betongdäck sopas.

OBS! Då får det inte finnas några parkerade bilar där!!!