Sopning parkeringshus

På fredag den 13 maj mellan kl 13 och 15 skall det övre parkeringshusets båda betongdäck sopas.

OBS! Då får det inte finnas några parkerade bilar där!

Rulla till toppen