Bra att veta A-Ö

Aktivitetsdagar

Aktivitetsdagar anordnas vår och höst. Gemensamt arbete utgår från kvartershuset. Containers för grovsopor finns då uppställda vid respektive garage. Aktivitetsdagen meddelas i god tid.

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut i andra hand krävs styrelsens tillstånd. Begäran om andrahandsuthyrning skall vara skriftlig och innehålla orsak till uthyrningen samt tidsperiod för uthyrningen.

Ansvar

Du har som bostadsrättsinnehavare själv ansvar för din lägenhet. Om något går sönder är du ansvarig för att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen då vattenskador kan bli mycket dyrbara.

Till varje lägenhet i HSB BRF Slagverket hör planteringsytor. Du ansvarar också för skötsel och underhåll av dessa. De gemensamma ytorna sköts av HSB Östra.

Bastu

Gå till sidan för Bastu

Biltrafik

Bil/motortrafik är i princip förbjuden i området. Bostadsområdets gångvägar är inte anpassade för vare sig bil eller moped/motorcykeltrafik.

Biltvätt

Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet med hänsyn till miljön. Man ska undvika att tvätta bilen så att avrinning sker direkt till dagvattenbrunnar eller spillvattenledningar. Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge betydande störningar på levande organismer i omgivande ytvatten där avloppsledningar mynnar.

All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar som går att hyra på de flesta bensinmackar.

Bredbandsabonnemang

HSB Brf Gruppanslutningsavtal innebär att en medlemsförening tecknar ett gemensamt avtal med Telenor för alla sina bostadsrätts- lägenheter. Avtalet innehåller möjligheter för den individuelle medlemmen att till ett bra pris uppgradera hastigheten ytterligare. För närvarande ingår hastigheten 250/250 mbit/s i föreningens månadsavgift, men man kan uppgradera sin lägenhet individuellt, läs mer på Telenors hemsida.

Brukaravtal

HSB BRF Slagverket använder brukaravtal för tillbyggnationer, altaner och dylikt. Det innebär att avtal skrivs, så att det är tydligt vem som har ansvar för reparationer och underhåll. Detta har även införts på befintliga tillbyggnader.

Elbilsladdning

Skapa ett användarkonto genom att ladda ner EVcore-appen och fyll i de uppgifter som finns under ”skapa konto” (”områdeskod” finns på laddstationen).
Ladda ner appen för Android
Ladda ner appen för iOS
När du fått din RFID-tagg levererad hem till dig är den förprogrammerad och redo att börja användas direkt. ”Blippa” din tagg på laddarens RFID-läsare för att verifiera din behörighet, anslut sedan det fordon du vill ladda till laddstationen. Laddningen startar och du kommer per automatik att bli debiterad för den el du förbrukar, samt månadskostnaden för tjänsten.

Fastighetsskötsel

Föreningen har avtal med HSB Boservice avseende fastighetsskötsel.

Felanmälan

Gå till sidan för Felanmälan

Försäkring

Gå till sidan för Försäkring

Garage och parkeringsdäck.

Till varje lägenhet finns ett garage med eluttag med timer avsett för motorvärmare. Eluttaget tillhör föreningen och får inte bytas ut av medlemmen. Garaget är till för att parkera sin bil i och är inget förvaringsutrymme.

Grillning

Vi rekommenderar att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från husen, så att röken och oset inte stör. Störs ni av grillukt, kontakta i första hand den som grillar och framför era synpunkter.

Hemsida

Kontakta webbansvarig för frågor gällande hemsidan via webmaster@brfslagverket.se.

Husdjur

Hundar/katter får inte rastas i kvarteret, som djurägare har du ett stort ansvar. Det är viktigt att du sköter och håller din katt/hund under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.

Det är också viktigt att se till att katten/hunden inte uträttar sina behov i vårt område såsom i lekparker, sandlådor, rabatter och uteplatser, såväl din egen som andras.

Hushållsavfall

I nedre garageplan finns soprum. Vi källsorterar hushållssopor, komposterbara sopor, tidningar, glas-, plast- och metallförpackningar i våra soprum. Påsar för komposterbara sopor finns att hämta hos vicevärden. Återvinningsstationer och Returpunkten tar hand om övrigt avfall.

Containers för brännbart hyrs av föreningen vid vårstädning och höststädning.

Kabel TV

Föreningen har ett föreningsavtal ifrån Tele2 i samtliga lägenheter, vilket gör att man kan se ett digitalt grundutbud. Läs mer på Tele2s hemsida.

Kvartershus

Gå till sidan för Kvartershuset

Köksfläktar

Vid fel på eller byte av köksfläkt måste kontakt med vicevärden ske.

Medlemskap i föreningen.

Styrelsen ska godkänna köparen/köparna som medlemmar före inflyttning.

Medlemsavgift

Medlemsavgift till HSB ligger på f.n. 500 kr och betalas av medlem som har en godkänd överlåtelse av bostad i föreningen. Varje medlem erhåller bl.a. medlemstidningen HEMMA i HSB.

Månadsavgifter

Månadsavgifter inbetalas på bankgiro 768-1745 genom avier som sänds till varje medlem kvartalsvis. Månadsavgiften betalas i förskott senast sista vardagen varje månad.

Nycklar

Funderingar gällande nycklar hänvisas till styrelsen.

Pantsättning

Om bostadsrätten pantsätts utgår en pantsättningsavgift enligt gällande regler.

Parkering

Det finns totalt 82 markerade parkeringsrutor i parkeringshusen. För att parkera ute på parkeringsrutorna krävs parkeringstillstånd, det finns ett tillstånd per hushåll. Parkering för gäster är tillåten, dock krävs ett besökstillstånd som den boende tillhandahåller sin gäst.

Det är inte tillåtet att långtidsparkera bilar, husbilar eller husvagnar på parkeringsdäcken. Vid funderingar, kontakta styrelsen.

Planteringsytor

Till varje lägenhet i HSB BRF Slagverket hör planteringsytor. Du ansvarar också för skötsel och underhåll av dessa, de gemensamma ytorna sköts av Riksbyggen.

Renovering

När man skall renovera i sin bostadsrätt går det bra att be vicevärden om råd & tips angående entreprenörer som kan anlitas för renoveringsarbetet.

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 september – 31 augusti.

Sopor

I nedre garageplan finns soprum. Vi källsorterar hushållssopor, komposterbara sopor, tidningar, glas-, plast- och metallförpackningar i våra soprum. Påsar för komposterbara sopor finns att hämta hos vicevärden. Återvinningsstationer och Returpunkten tar hand om övrigt avfall.

Containers för brännbart hyrs av föreningen vid vårstädning och höststädning.

Vicevärd

Gå till sidan för Vicevärd

Värmeväxlare

Värmeväxlaren är föreningens ansvar, avtal gällande service och liknande sköts av föreningen. Kontakta styrelsen vid frågor.

Överlåtelse

Gå till sidan om Överlåtelse

Rulla till toppen