Boendeinformation

Du är antagen som medlem i en förening där medlemskapet ger en bostad, men det innebär också skyldigheter gentemot föreningen och övriga medlemmar. Att bo i en bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen, samt verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också trivsel- och ordningsfrågor.

Ordningsreglerna gäller för bostadsrättsinnehavare, eventuella familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbeten åt dig i din lägenhet. Ordningsreglerna gäller även de som hyr i andra hand, om du lånar föreningens bastu eller hyr kvarterslokalen. Om en medlem inte tar sitt kollektiva ansvar och följer ordningsreglerna, kan medlemskapet i föreningen ifrågasättas av styrelsen. Om medlem trots uppmaning från styrelsen, inte rättar sig efter ordningsreglerna kan styrelsen säga upp medlemmen.

Allmänna förhållningsregler gäller, dvs. ingen störande verksamhet får ske mellan kl. 22.00 och 07.00.

Rulla till toppen