Styrelsen

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, hålla sina fastigheter i förstklassigt och i väl underhållet skick.

Styrelsen skall upprätta en underhållsplan och se till att det finns medel för att genomföra den. Varje år ska styrelsen besikta och inventera föreningens egendom och tillgångar, samt redogöra resulatet i årsredovisningen. Du kan skicka ett meddelande till styrelsen genom att fylla i detta formulär.

Bo Johansson Ordförande
072-585 11 39
ASG 123
Jimmy Trygg Vice ordförande
073-419 51 64
ASG 161
Karin Rydén Sekreterare
070-673 17 10
ASG 1
Patrik Björk Studieorganisatör
070-327 27 19
ASG 131
Anders Laurin Ledamot
076-868 29 29
ASG 89
Tommy Précenth Ledamot
070-564 76 99
ASG 165
Mattias Jacobsson Ledamot
070-777 94 13
ASG 19
Anders Hult HSB Representant
010-442 56 34
HSB

Revisorer

Leif Arvidsson Revisor
011-17 27 67
ASG 79
Tommy Sandberg Revisorsuppleant
070-882 07 35
ASG 119

Valberedning

Maria Trygg Sammankallande Valberedare
070-638 49 92
ASG 161
Claes Jonsson Valberedare

ASG 107
Sara Sandberg Valberedare

ASG 77
Thomas Sandberg Vicevärd
073-261 15 62
ASG 77
Läs mera om Thomas på sidan om Vicevärd