PÅMINNELSE

PÅMINNELSE OM ATT ANMÄLA TILL SLAGVERKETS ÅRSSTÄMMA!Om er anmälningstalong har försvunnit, skriv ut – klipp ut – skriv på – lämna i ASG 89’s brevlåda senast 2021-11-18, se nedan.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMADatum och tid: 2021-11-25 kl 19.00Plats: Kvartershuset
På grund av att Folkhälsomyndigheten har dragit tillbaka corona-restriktionerna, kommer årets stämma att hållas fysiskt i Kvartershuset.
För att ändå kunna hålla avstånd, pandemin finns fortfarande kvar, får endast 1 röstberättigad person per hushåll närvara vid stämman.
Anmälan skall ske med nedanstående anmälningstalong. Enklare förtäring kommer att finnas, anmäl eventuella allergier på talongen.Talongen skall lämnas i ASG 89’s brevlåda, senast 2021-11-18.
Med vänliga hälsningarStyrelsen Brf Slagverket
✄- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ANMÄLAN TILL HSB BRF SLAGVERKETS ÅRSSTÄMMA
OBS! Endast 1 röstberättigad person per hushåll får närvara vid stämman
Nedanstående kommer till årsstämman, 2021-11-25 kl 19.00

Namn: …………………..…………………………… ASG …….

Eventuella allergier: ……………..…………………………………
Anmälan lämnas i ASG 89’s brevlåda, senast 2021-11-18.

Rulla till toppen