PÅMINNELSE NR 2

PÅMINNELSE NR 2
Ni som är intresserade att ta bort sopskåpen så det främre yttre förrådet blir lite större. Den nedanstående talongen Intresseanmälan måste lämnas senast 2021-11-21 i ASG 1’s eller ASG 123’s brevlåda eller anmäla digitalt via styrelsen@brfslagverket.se , se nedan.


Intresseanmälan
Styrelsen har fått in medlemsförslag och förfrågningar gällande borttagande av de inbyggda sopskåpen för att få större utrymme i de främre förråden. Sopskåpen fyller inte längre sin funktion eftersom vi nu har våra funktionella soprum för sopsortering.

Förslaget innebar att föreningen tar in offerter på borttagandet och de medlemmar som vill ta bort sopskåpet bekostar det var och en själv.
Dvs en gemensam upphandling med individuell fakturering till respektive bostadsrättshavare.
Styrelsen beslutade att ta fram ett underlag innan något offertarbete påbörjas. Om det blir ett för lågt intresse kommer arbetet att avslutas.

Vi ber er som vill ta bort era respektive sopskåp att lämna in en intresseanmälan. Antingen genom att lägga den nedanstående talongen i ASG 1’s eller ASG 123’s brevlåda eller anmäla digitalt via styrelsen@brfslagverket.se senast 2021-11-21.

Med vänliga hälsningarStyrelsen Brf Slagverket

✄- – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – INTRESSEANMÄLAN Ja, vi är intresserade av att få vårt sopskåp borttaget.
Detta under förutsättning att det blir en gemensam upphandling med individuell fakturering till respektive bostadsrättshavare.
Namn: ……………………………………… ASG …….

Rulla till toppen