VIKTIGT MEDDELANDE!!!

Inför den kommande årsmötet med enbart poströstning är det viktigt att poströstningen inte blir föremål för misstroende.

Det är därför inte lämpligt att styrelsen agerar stämmoordförande, protokollförare, rösträknare och justerare. 

Det behövs sex stycken frivilliga medlemmar för att agera stämmoordförande, protokollförare, två rösträknare samt två justerare på årsmötet. Några ordinarie styrelseledamöter kommer att finnas till hands om det uppstår några frågor.

Lägg anmälan i Maria Tryggs brevlåda, ASG 161.

OBS! Det är bråttom och först till kvarn gäller!

Med vänliga julhälsningar
Styrelsen

Rulla till toppen