Viktig information angående renoveringen av parkeringshusen

På måndag, 22 juni, börjar renoveringen av föreningens parkeringshus.
För att parkeringssituationen skall fungera måste samtliga i föreningen följa riktlinjerna från styrelse samt entreprenör.

Föreningen avsäger sig allt ansvar för eventuella skador på parkerade fordon som kan uppstå i samband med renoveringen.

• Alla måste använda sina garage till att parkera sina bilar i.
• Det är väldigt bra om de som har fler än en bil kan parkera extrabilen någon
annanstans under tiden.
• Det är också väldigt bra om de som brukar ta hem sina arbetsfordon lämnar dessa på
arbetsplatsen förutom om de har jourtjänstgöring. De kommer annars att upp plats som behövs för medlemmarnas privatfordon.

När det arbetas på det övre planet på ett parkeringshus går det oftast att parkera på det undre planet och vice versa.

Då det pågår arbete på det ena parkeringshuset skall det andra parkeringshuset vara tillgängligt för alla medlemmarna att parkera i och vice versa.

Arbetstiderna är kl 7–19 måndag – torsdag, med stundtals högljutt arbete. Det kommer oftast att kunna gå att parkera kvällstid när entreprenörens arbete för dagen är avslutat, men inte alltid. Följ anvisningar/avspärrningar!

Än så länge gäller följande planering, den kommer troligen att förändras.

Övre parkeringshuset, kallas också Lilla Garaget:
• V26 – Vattenblästring ovansida.
• Onsdag-fredag V26 – Vattenblästring undersida.
• V27 – Lagning ovansida.
• Torsdag V27-torsdag V28 – Lagning undersida, murar.
• V28-V29 – Lagning pelare, murar.
• V29 – Målning undersida.
• V30 – Rengöring, avetablering.

Nedre parkeringshuset, kallas också Stora Garaget:
• V30 – Vattenblästring ovansida.
• Onsdag-fredag V30 – Vattenblästring undersida.
• V31 – Lagning ovansida.
• Torsdag V31-V32 – Lagning undersida, murar.
• Torsdag V32-V33 – Lagning pelare, murar.
• Torsdag V33-V34 – Målning undersida.
• V34-V36 – Rengöring, avetablering.

Se information på anslagstavlor, hemsidan (www.brfslagverket.se), Facebook (Vi som bor i brf Slagverket) samt entreprenörens anvisningar. För övriga frågor hänvisas till styrelsen.

Med vänliga hälsningar Styrelsen, Brf Slagverket.

Rulla till toppen