Sommarhälsning från styrelsen

Sommar, sol, värme och lediga dagar!

Det är härligt med sommaren och vi skall alla passa på och njuta av de få månader det gäller. Men det är några saker som är bra att tänka på.

Grannsamverkan

Åker ni bort? Tala om det för grannarna och be dem gärna ta hand om post och se till att det ser bebott ut.

Buskar

Tänk på grannarna och beskär era buskar som växer ut över gångarna i området. Om detta inte är utfört innan 2021-07-15 kommer HSB Boservice att göra detta.
Kostnaden kommer att läggas på respektive bostadsrättshavares månadskostnad.

Byggnationer

Styrelsen har beslutat om uppdaterade riktlinjer för byggnationer utomhus, se nedan.
Riktlinjerna kommer senare att ligga på hemsidan under Medlemsinformation.

Alla som har byggnationer måste ha fått tillstånd från styrelsen.
Den som hittills inte har ansökt om sin färdiga byggnation får inkomma med ansökan nu i efterhand.

De som tidigare har fått tillstånd från styrelsen, men som nu ser att måtten överstiger de nuvarande riktlinjerna, har två val. 

1 – Antingen göra ändringar i byggnationen så den följer riktlinjerna.

2 – Eller ansöka om bygglov hos Norrköpings kommun. Bygglovet bekostas av bostadsrättshavaren.
Svaret om bygglov skall delas med styrelsen för vidare beslut.

Om det finns en byggnation som överstiger bygglovsreglerna är bostadsrättshavaren ansvarig. 

Samhällsbyggnadskontoret kan vid en eventuell kontroll besluta om rivning samt en straffavgift, vilket då skall bekostas av bostadsrättshavaren. Bostadsrättsföreningen är inte ansvarig för några kostnader.

Vid tveksamhet, fråga gärna styrelsen via www.brfslagverket.se

Brf Slagverkets styrelse önskar alla en riktigt skön sommar!

    Riktlinjer för byggnationer utomhus i HSB Brf Slagverket

Bakgrund

Kommunen har en mängd krav på föreningen i egenskap av markägare. Som ett komplement till dessa har föreningen nedanstående regler, allt för att förenkla för medlemmar angående vad som gäller eller ej. Reglerna är till för att vårt område ska vara välvårdat, trivsamt och säkert.

Kostnader som är relaterade till den yta enskild medlem disponerar bekostas av medlemmen.

Medlemmen ansvarar för underhåll och reparation av byggnationen samt nedmontering, om så krävs för åtkomst av fasaden för underhåll, inspektion eller för markarbeten

Om otillåten konstruktion är uppförd och detta blir påtalat till medlemmen ska åtgärd vidtas och bekostas av medlemmen. Ansvaret för tidigare uppförd konstruktion övertas vid överlåtelse.

Om man som bostadsrättshavare önskar bygga en altan, eller annan byggnation, så måste man alltså ha ett tillstånd av föreningen innan man påbörjar bygget.

Styrelsen har beslutat att man kommer att tillåta byggnationer om de följer anvisningarna i de nedanstående riktlinjerna för byggnation utomhus samt att föreningens brukaravtal undertecknas.

Riktlinjer

  • För att du som boende ska få bygga utomhus krävs ett godkännande från styrelsen. Du behöver lämna en ansökan i form av en måttsatt ritning/skiss på hur byggnationen kommer att se ut till styrelsen. På ritningen/skissen skall det finnas ett skriftligt godkännande av dina närmaste grannar.
  • Bärlina för trädäck, skärmvägg eller staket får inte fästas i sockeln på hus eller förråd, utan trädäcket ska stå på egna stödpunkter, t.ex. plattor på mark, plintar i mark.
  • Ett däck gjort av trä eller plattor får inte byggas utanför radhusets tillhörande tomtgräns.
  • Staket får vara max 1,10 m höga.

Om du vill bygga högre går det att kombinera staket upp till 1,10 m som sedan övergår till en skärmvägg upp till totalt 1,80 m höjd.

En skärmvägg får vara max 1,80 m hög och max 3,60 m lång ut från husets fasad, inklusive en eventuell bod. Skärmväggen skall ha en glesare (luftigare) konstruktion med minst 80 % luft/mellanrum mellan brädorna. 
Ex, om brädorna är 5 cm breda skall mellanrummet vara 4 cm. 
Uträkning av mellanrummet = brädans bredd x 0,80

En mur får vara max 0,5 m hög.

  • Byggnationen måste vara minst 4,50 m från kommunens tomtgräns. Vid tveksamhet, fråga gärna styrelsen via www.brfslagverket.se

Ovan nämnda riktlinjer gäller från och med 2021-07-01. 

Styrelsen, HSB Brf Slagverket

Rulla till toppen