Service på fjärrvärmeväxlare

Nu skickar Eon ut information om att man kan gå in på ”mina sidor” och på Eon:s app och se hur statusen är på sin fjärrvärmeväxlare. 
Där kan man få en färgkod, gul, vilket innebär att man bör boka service och man skall teckna serviceavtal med Eon.

Vi uppmanar samtliga medlemmar att INTE teckna något serviceavtal!

Föreningen har tecknat ett avtal för samtliga värmeväxlare och står för denna kostnad.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen, Brf Slagverket

Rulla till toppen