SERVICE AV GARAGEPORTAR

På onsdag, den 10 januari kl 7, kommer Östgöta Portservice att påbörja service av föreningens garageportar.

Servicen beräknas pågå from onsdag tom fredag.

Den startar med garageportarna på det nedre parkeringshusets övre plan, fortsätter sedan med portarna på det undre planet.

Servicen avslutas på det övre parkeringshuset, först med portarna på det undre planet och till sist med portarna på det övre planet.

Huvudnyckel kommer att användas för tillträde av garagen.

Vänliga hälsningar från vicevärden och styrelsen

Rulla till toppen