SENVINTER-INFORMATION FRÅN STYRELSEN

# Det var rekordstort deltagande på årsmötet. 51% av de röstberättigade medlemmarna lämnade in sina poströster. Bra jobbat!

# Årsmötesprotokollet finns att läsa här på hemsidan under fliken Styrelsen sedan Årsmötesprotokoll.

Årsmötesprotokoll

# Prenumerera gärna på nyheter från hemsidan. https://brfslagverket.se/nyheter/  Då missar ni inga nyhetsinlägg.

# Styrelsen behöll sin sammansättning:

Ordförande – Bo Johansson, ASG 123

Vice ordförande – Jimmy Trygg, ASG 161

Sekreterare – Karin Rydén, ASG 1

Studieorganisatör – Patrik Björk, ASG 131

Ledamot – Anders Laurin, ASG 89

Ledamot – Tommy Précenth, ASG165

Ledamot – Mattias Jacobson, ASG 19

HSB-ledamot – Anders Hult

# Frivilliga krafter har gjort en väldigt fin skridsko-is på Multiarenan vid Kvartershuset. Nu håller vi tummarna för att väderleken låter isen vara kvar.

# Nu kan den som vill låna lokalen i Kvartershuset för pingis o dyl, ej fester eller sammankomster. 

OBS!!! Enligt Pandemilagen får max 8 personer vistas i lokalen samtidigt. Eftersom styrelsen hålls ansvarig för att detta följs, kommer lokalen att stängas helt vid missbruk. Nyckel kan lånas hos Jimmy Trygg, ASG 161.

# Kontaktuppgifter till HSB Östra:

Växel –> 010-442 56 00       E-post –> info.ostra@hsb.se

Felanmälan/Boservice –> 010-442 56 00 tryck val 1
E-post – felanmalan.ostra@hsb.se

Akuta fel utanför arbetstid, jour –> 010-470 50 64

Håll av – Håll ut – Håll avstånd
Med vänliga hälsningar Styrelsen, Brf Slagverket

Rulla till toppen