Information inför vecka 32

På grund av väder med mera så har tidsplanen fördröjts lite. Vi hoppas att den kommer i fas snart.

Därför kommer det under V32, liksom föregående vecka, endast att förekomma visst betongarbete på det nedre parkerings-husets övre plan.

Det är fortfarande viktigt att parkering sker i era respektive garage!

Det måste finnas plats på det övre parkeringshuset för dem som inte kan parkera på det nedre.

Parkering på det nedre parkeringshuset är tillåten under veckan.

  • På det nedre planet går det att parkera som vanligt. Inget arbete skall utföras där under veckan. (I annat fall kommer det ut information.)
  • På det övre planet måste dock bilarna stå 1,5 m från samtliga murar.

Parkering på det övre planet, under dagtid (arbetstid), sker på egen risk.

Arbetstiderna är som tidigare fr o m måndag t o m torsdag, kl 7-19.

Håll utkik efter kommande information på på anslagstavlor, hemsidan (www.brfslagverket.se), Facebook (Vi som bor i brf Slagverket) samt entreprenörens anvisningar. För övriga frågor hänvisas till styrelsen.

Fortsatt trevlig sommar!
Med vänliga hälsningar Styrelsen

Rulla till toppen