Information inför V34

Under V34 är det fortsatt full fart med renoveringsarbetet på det nedre parkerings-husets båda plan.

På det undre planet tvättas takfärgen bort och skador, som då kommer fram, vattenblästras. På det övre planet sker lagning av betongen samt, om tiden och vädergudarna vill, så kommer murarna att målas med slamfärgen.

Parkering på det nedre parkeringshusets båda plan är inte tillåten under veckans arbete. 

Det är väldigt viktigt att detta respekteras så att inte arbetet fördröjs pga att några parkerar där ändå.

Så det är fortfarande viktigt att parkering sker i era respektive garage! Det måste finnas plats på det övre parkeringshuset för dem som då inte kan parkera på det nedre.

Arbetstiderna är som tidigare fr o m måndag t o m torsdag, kl 7-19.

Håll utkik efter kommande information på på anslagstavlor, hemsidan (www.brfslagverket.se), Facebook (Vi som bor i brf Slagverket) samt entreprenörens anvisningar. För övriga frågor hänvisas till styrelsen.

Ha en fortsatt solig sommar!

Med vänliga hälsningar Styrelsen, Brf Slagverket

Rulla till toppen