Information från senaste styrelsemötet

Första hjälpen och Hjärt-lungräddning

Styrelsen undersöker vad det finns för kurser i Första hjälpen och Hjärt-lungräddning att tillgå för att erbjuda medlemmarna.

PostNord

Ett informationsutskick kommer snart i brevlådorna som handlar om hur fastighetsboxarna (de nya brevlådorna) kommer att fungera.
Fastighetsboxarna har kommit och en installationsanmälan är gjord. Efter 2 – 3 v kommer nycklar och lås till skåpen.
När skåp och nycklar samt belysning och dörrlås är färdigt beställer styrelsen besiktning av installationen.
Under måndagen vecka 40 kommer en firma och lägger golvspån och matta i båda husen.
Olika typer av dörrlås diskuterades. 
Beslut att undersöka om sk kombilås kan fungera och i så fall beställa ett till vardera Postkontor.
Några medlemmar skall kallas samman för att sätta upp skåpen. Om vi skall leja ut jobbet är det troligtvis väntetid på att få hit snickare.
I det övre Postkontoret skall 4 dubbel- och 2 enkelskåp monteras, i det nedre skall 6 dubbel- och 1 enkelskåp monteras.
Postkontoren behöver ha skyltar med husnumren utanpå.
Det övre Postkontoret: 67 – 69, 95 – 105, 119 – 177.
Det nedre Postkontoret: 1 – 65, 71 – 93, 107 – 117.
Informationstavlor kommer att sättas upp på Postkontoren.

Rulla till toppen