Det har kommit frågor kring hur styrelsen sätter kostnaden av el till elbilsladdningen samt hur blir det med elstödet.

TARIFF FÖR ELBILSLADDNING

Eltariffen för elbilsladdningen ändras av styrelsen och följer Slagverkets rörliga elavtal. Det blir samma kostnad per kWh som föreningen betalar för elen. Tariffen ändras 1 gg/mån i samband med att föreningen har fått sin elfaktura.  
Eftersom elleverantören debiterar föreningen 1 månad i efterhand blir det då ett släp på 1 månad vid debiteringen av elbilsladdningen, men det jämnar ut sig i längden.

ELSTÖD

Bostadsrättsföreningen kommer att ansöka om elstöd hos Skatteverket. Enligt det förslag som finns kommer ansökningsperioden att vara mellan 30 maj och 25 september 2023. Efter ansökningen hanterats kommer pengarna att betalas ut till föreningens skattekonto.

Något specifikt elstöd för elbilsladdning i föreningen kommer inte att betalas ut.

Försäkringskassan började betala ut elstöd den 20 februari till de privatpersoner vars namn stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. 

Rulla till toppen