Information från diskussionen på Slagverkets stormöte 2022-09-22

Styrelsen kallade föreningens medlemmar till ett stormöte,
2022-09-22 kl 18.30 i Kvartershuset.

Bakgrund

Styrelsen har fått en rekommendation från HSB Östra att höja månadsavgiften med 5%.

Detta på grund av att händelser i vår omvärld, som vi inte kan påverka, gör att fastighetsskatten, räntorna och inflationen ökar samt lån skall läggas om. Då minskar föreningens sparande till de löpande kostnaderna. Det bör i stället öka, så standarden kan ligga kvar på minst samma nivå.

Bostadsrätternas månadsavgifter har varit oförändrade i drygt 10 år.

Föreningen har en i övrigt god likviditet.

Hur mycket månadsavgifterna behöver höjas beror på vad vi medlemmar kan göra själva för att hålla ner de löpande kostnaderna, vilka köpta tjänster vi själva kan utföra.

Styrelsen vill på detta vis ge föreningens medlemmar möjlighet lägga fram sina funderingar om ekonomin och hur vi kan påverka den i framtiden.

Kostnader som är möjligt att påverka diskuterades, se nedan.

Våra lån

 • Eftersom föreningen har god likviditet kan vi betala av på föreningens lån?
  – Det är inte en bra lösning på längre sikt. Eftersom det finns kommande arbeten i Underhållsplanen, bland annat byta viss panel, målning, takpannor, garagebyggnader mm, behövs pengar till det. Betalas det av på lånen nu, måste föreningen ta nya lån till högre ränta till de kommande arbetena. Det blir dyrare i slutänden.

Sophämtning

 • Dra ner antal tömningar.
  – Går troligtvis inte. Föreningen har fått höja hämtningsfrekvensen två gånger
 • Det är straffavgift på felsorterade sopor. 
  – Det finns okunskap hur man kastar de olika fraktionerna. Gå ut med mer information hur man gör.
  – Visa barnen, som hjälper till hemma, var allt ska kastas. 
  – Köra stora emballage till Returpunkten.
 • Vad kostar containerna vi har varje vår/höst? 
  – Ca 4.600 SEK/container, så det är en marginell kostnad med tanke på vad medlemmarna får för den servicen.

Kallvatten

 • Vattnet är en stor post. Spara på bevattningen. 
  – Låta bli att vattna gräset. Det växer upp igen när det regnar.
  – Inte tillåta pooler och spabad.
  – Inte spola isbana till barnen.

El

 • Elavtalet är rörligt och med dagens skenande elpriser är det inte läge att binda avtalet.
  – Solceller för Brf:s yttre belysning, garage och Kvartershuset. En besparing på lång sikt.

Yttre skötsel

Styrelsens idé: 

 • En grupp som tar hand om snön, en annan grupp som tar hand om trädgårdsskötseln.
 • En anmälan om att ställa upp i ett arbetslag är inte bindande på livstid.
 • Ideellt arbete ger gemenskap och hjälper andra & oss själva.

Mötets diskussion:

 • Inte bara en ekonomisk vinning – det blir en win-win-situation.
 • Det blir tryggare i området, vi har koll och ser varandra.
 • Anordna träffar för bättre sammanhållning, någon bakar, någon fixar något annat.
 • Man kan jämföra med en fotbollsförening – ALLA kan göra NÅGOT!
 • Man kan göra en ”Tvättstuge-lista”, (jag-kan-dessa-veckor).
 • En grupp kan kommunicera exempelvis via en chatt.
 • Ha arbetsledare för arbetslag?
 • Se över Brf:s avtal för yttre skötsel med HSB som är på ca 300.000 SEK/år.
  – Finns intresse? Bryta avtal, köpa in material/maskiner.
  – Inköp av materiel för skötsel i egen regi, ca 150.000 SEK.
  – Maskiner kräver underhåll som kostar pengar.
  – Investeringar för framtida besparingar kostar i början.
  – Varje lägenhet har sitt eget ansvarsområde? 
  – En lista på vad som är en ”mini-nivå” på skötseln.
  – Lista upp området i sektioner.
  – Betala löner, hyresavdrag? Blir knappt lönsamt.
  – Det kommer inte att fungera med gemensam skötsel. En del kommer inte att göra något.
 • Snöhantering
  – Det är svårt att få tag på något företag som åtar sig snöröjning hos oss. Dessutom kommer kostnaden för inhyrd snöröjning överlag att bli mycket högre än vanligt.
  – Om alla skottar sin del av gången utanför respektive radhus blir det mindre att snöröja med en föreningsägd fyrhjuling med plogblad.
  – Snöröjning är viktig för allas säkerhet.
 • Trädgårdsskötsel
  – Mycket skulle kunna skötas på städdagarna.
  – Om vi tar hand om trädgårdsskötseln och köper in redskap, kan alla låna häcksax m.m.
  – Man kan klippa gräset som finns i närheten av den egna täppan.
  – Sommarjobb för föreningens ungdomar, plocka skräp och fasadmålning?
 • Det behöver planeras för framtiden – värmesäkra husen, hållbarhet m.m.
  – Styrelsen funderar på olika lösningar för ett hållbart boende.
 • Förslag att göra besparingar men ändå höja månadsavgiften.
 • Höja 5% nu och inte mer nästkommande år.
 • Förslag att skicka ut ett papper-enkät på vilka valmöjligheter som finns.
Rulla till toppen