Styrelsen


brf SLAGVERKET

Slagverkets styrelseFöreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, hålla sina fastigheter i förstklassigt och i väl underhållet skick.


Styrelsen skall upprätta en underhållsplan och se till att det finns medel för att genomföra den. Varje år ska styrelsen besikta och inventera föreningens egendom och tillgångar, samt redogöra resulatet i årsredovisningen.
Ordförande: Bo Johansson

ASG 123, 0725 - 85 11 39

 

Vice ordförande: Jimmy Trygg

ASG 161, 0734 - 19 51 64


Sekreterare: Karin Rydén

ASG 1, 0706 - 73 17 10


Studieorganisatör: Patrik Björk

ASG 131, 0703 - 27 27 19


Ledamot: Anders Laurin

ASG 89,  0768 - 68 29 29 


Ledamot: Tommy Précenth

ASG 165,  0705 - 64 76 99


Ledamot: Mattias Jacobsson

ASG 19, 0707 - 77 94 13


HSB Representant: Mikael Andersson

HSB, 0702 - 14 24 69
Revisorer


Revisorer: Leif Arvidsson

ASG 79, 011 - 17 27 67


Revisorsuppleant: Tommy Sandberg

ASG 119, 0708 - 82 07 35
Valberedning


Valberedare sammankallande: Maria Trygg 

ASG 161, 0706 - 38 49 92


Valberedare: Claes Jonsson

ASG 107


Valberedare: Sara Sandberg

ASG 77

 
Vicevärd: Thomas Sandberg

0732 - 61 15 62
HSB BRF SLAGVERKET


AXEL SWARTLINGSGATA 1 - 177, 603 77 NORRKÖPING, www.brfslagverket.se


Medlem i HSB