Bastu


brf SLAGVERKET

BastunBastun i kvartershuset kan utan kostnad lånas av de boende i HSB Brf Slagverket.


Mot en depositionsavgift á 200 kr, erhåller du en

nyckel  hos ordföranden.

Nyckeln är din personliga så länge du vill, och bor

kvar i föreningen.


Ni bokar bastun genom att skriva upp datum, tid, husnummer och ert namn på tavlan som sitter

precis innanför ytterdörren på bastun.


När man nyttjar bastun ingår det att städa efter sig,

för din egen och andras trevnad.