Boendeinformation


brf SLAGVERKET

Bra att veta A -Ö


Allmän information 

Du är antagen som medlem i en förening där medlemskapet ger en

bostad, men det innebär också skyldigheter gentemot föreningen

och övriga medlemmar.

Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar.

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen, samt verkställa de beslut som föreningsstämman fattar.


I den löpande förvaltningen ingår också trivsel-och ordningsfrågor.

Ordningsreglerna gäller för bostadsrättsinnehavare, eventuella familjemedlemmar, gäster, inneboende eller hantverkare som utför

arbeten åt dig i din lägenhet.

Ordningsreglerna gäller även de som hyr i andra hand, om du lånar föreningens bastu eller hyr kvarterslokalen.

Om en medlem inte tar sitt kollektiva ansvar och följer ordningsreglerna, kan medlemskapet i föreningen ifrågasättas av styrelsen.

Om medlem trots uppmaning från styrelsen, inte rättar sig efter ordningsreglerna kan styrelsen säga upp medlemmen.


Allmänna förhållningsregler gäller, dvs. ingen störande verksamhet får ske mellan kl. 22.00 och 07.00.

 

Aktivitetsdagar

Aktivitetsdagar anordnas vår och höst. Gemensamt arbete utgår från kvartershuset. Containers för grovsopor finns då uppställda vid respektive garage. Aktivitetsdagen meddelas i god tid.

 

Andrahandsuthyrning

För att hyra ut i andra hand krävs styrelsens tillstånd.

Begäran om andrahandsuthyrning skall vara skriftlig och

innehålla orsak till uthyrningen samt tidsperiod för uthyrningen.

 

Ansvar

Du har som bostadsrättsinnehavare själv ansvar för din lägenhet. Om något går sönder är du ansvarig för att det repareras. Det är särskilt viktigt att du har uppsikt över lägenhetens våtutrymmen då vattenskador kan bli mycket dyrbara.

Till varje lägenhet i HSB BRF Slagverket hör planteringsytor. Du ansvarar också för skötsel och underhåll av dessa.

De gemensamma ytorna sköts av Riksbyggen.

Se föreningens stadgar, § 36 och § 41, antagna vid årsstämman 060126.

Observera att HSB:s normalstadgar inte gäller för HSB BRF Slagverket.

Läs mer.

 

Bastu

I kvartershuset finns en bastu som kan bokas av de boende. Mot en depositionsavgift à 200 kr, erhåller du en nyckel hos ordförande.

Nyckeln är din personliga så länge du vill och bor kvar i föreningen.

Läs mer.


Biltrafik

Bil/motortrafik är i princip förbjuden i området. Bostadsområdets gångvägar är inte anpassade för vare sig bil eller moped/motorcykeltrafik.

 

Biltvätt

Att tvätta bilen i bostadsområdet är förbjudet med hänsyn till miljön. Man ska undvika att tvätta bilen så att avrinning sker direkt till dagvattenbrunnar eller spillvattenledningar. Rester från tvättmedel, oljor och tungmetaller från bilarna kan ge betydande störningar på levande organismer i omgivande ytvatten där avloppsledningar mynnar.

All biltvätt hänvisas därför till särskilt avsedda tvätthallar som går att hyra på de flesta bensinmackar.


Bredbandsabonnemang

Gruppanslutningsavtal HSB Brf

Gruppanslutningsavtal innebär att en medlemsförening tecknar ett        gemensamt avtal med Bredbandsbolaget för alla sina bostadsrätts- lägenheter. Den snabbare uppladdningshastigheten gör det framför allt  bekvämare att arbeta med webbaserade bild- och redigeringsverktyg samt  olika molntjänster.

 

Det nya avtalet innehåller också fler möjligheter för den individuelle medlemmen att till ett bra pris uppgradera hastigheten ytterligare. För endast 79 kr/månad kan den som bor i en brf med 100/100 gruppanslutet uppgradera till 250/100.

Bredbandsbolaget:  Broschyr

 

Brukaravtal

HSB BRF Slagverket använder brukaravtal för tillbyggnationer, altaner och dylikt. Det innebär att avtal skrivs, så att det är tydligt vem som har ansvar för reparationer och underhåll. Detta har även införts på befintliga tillbyggnader.

Här kan du se brukaravtalet.


Fastighetsskötsel

Föreningen har avtal med HSB Boservice avseende fastighetsskötsel.

 

Felanmälan

Felanmälan görs till HSB Boservice

Vardagar                   08:00 – 12:00          011 – 21 51 50

Akuta fel vardagar    12:00 – 16:00           011 – 21 51 00 växel

Akuta fel övrig tid SOS                              011 – 14 96 60

Felanmälan kan även mailas via HSB Östras hemsida.

 

Fritidskommitté

Föreningens fritidskommitté, ordnar aktivititer av olika slag, bl. a. Julfest och julgransplundring.

Läs mer.

 

Försäkring

Föreningen har en fastighetsförsäkring hos Länsförsäkringar/Östgöta Brandstodsbolag.

Eventuella frågor angående denna får du svar på hos styrelsen.

Fastighetsförsäkringen som är tecknad av föreningen gäller inte skador i lägenheterna.

Lägenhetsinnehavaren måste själv teckna en hemförsäkring.

Observera att bostadsrättsförsäkring bör ingå i hemförsäkringen. Läs mer.

Vid problem med skadedjur finns skadeanmälan här.

Ni behöver ett försäkringsnummer som ni skall fylla i på blanketten, det får ni av styrelsen.


Garage och parkeringsdäck.

Till varje lägenhet finns ett garage med eluttag med timer avsett för motorvärmare. Eluttaget tillhör föreningen och får inte bytas ut av medlemmen.

Det finns totalt 82 markerade parkeringsrutor i garagen, de är inte numrerade.

För att parkera ute på parkeringsrutorna krävs parkeringstillstånd, det

finns ett tillstånd per hushåll.

Parkering för gäster är tillåten, dock krävs ett besökstillstånd som den boende tillhandahåller sin gäst.

Garaget är till för att parkera sin bil i och är inget förvaringsutrymme. 

Det är inte tillåtet att långtidsparkera bilar, husbilar eller husvagnar på parkeringsdäcken. Vid funderingar, kontakta styrelsen.

 

Grillning

Vi rekommenderar att ni flyttar ut era grillar på gräsmattorna en bit bort från husen, så att röken och oset inte stör. Störs ni av grillukt, kontakta i första hand den som grillar och framför era synpunkter.


Hemsida

Föreningen har en hemsida via HSB Östra, ansvarig för hemsidan är styrelsen.

 

Husdjur

Hundar/katter får inte rastas i kvarteret, som djurägare har du ett stort ansvar.

Det är viktigt att du sköter och håller din katt/hund under uppsyn för att undvika klagomål från grannar.

Det är också viktigt att se till att katten/hunden inte uträttar sina behov i vårt område såsom i lekparker, sandlådor, rabatter och uteplatser såväl din egen som andras.

 

Hushållsavfall

I nedre garageplan finns soprum. Vi källsorterar hushållssopor, komposterbara sopor, glas, tidningar, plast och metall i våra soprum.

Återvinningsstationer och Returpunkten tar hand om övrigt avfall.

Containers för brännbart hyrs av föreningen vid vårstädning och höststädning.

 

Kabel TV

Bredbandsbolaget: Broschyr.

 

Kvartershus

Kvartershuset kan hyras för fester och liknande. Hyran, 100 kr, betalas i förskott, för barnkalas utgår ingen hyra.

Nyckel kvitteras ut enligt överenskommelse.

Läs mer.

 

Köksfläktar

Vid fel på eller byte av köksfläkt måste kontakt med styrelsen ske.

 

Medlemskap i föreningen.

Styrelsen ska godkänna köparen/köparna som medlemmar före inflyttning.

 

Medlemsavgift

Medlemsavgift till HSB betalas av HSB BRF Slagverket för medlem som har bostad i föreningen, medlemskort skickas ut vid varje årsskifte. Varje medlem erhåller bl.a. medlemstidningen HSB- Revyn och, mot uppvisande av medlemskortet, rabatterbjudanden hos olika företag/föreningar.

 

Månadsavgifter

Månadsavgifter inbetalas på bankgiro 768-1745 genom avier som sänds till varje medlem kvartalsvis.

Månadsavgiften betalas i förskott senast sista vardagen varje månad.

 

Nycklar.

Vid funderingar gällande nycklar hänvisas till styrelsen.

 

Pantsättning

Om bostadsrätten pantsätts utgår en pantsättningsavgift enligt gällande regler.

 

Parkering

Det finns totalt 82 markerade parkeringsrutor i garagen, de är inte numrerade.

Parkering för gäster är tillåten. Parkeringstillstånd krävs för så väl boende som gäster.

Garaget ska användas till din bil och är inget förvaringsutrför andra saker.

Det är inte tillåtet att långtidsparkera, bilar, husbilar eller husvagnar på parkeringsdäcken.

 

Planteringsytor

Till varje lägenhet i HSB BRF Slagverket hör planteringsytor.

Du ansvarar också för skötsel och underhåll av dessa, de gemensamma ytorna sköts av Riksbyggen.

 

Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar perioden 1 september – 31 augusti.

 

Sopor

I nedre garageplanen finns soprummen, soprummet öppnas med den vanliga lägenhetsnyckeln.

Vi källsorterar hushållssopor, komposterbara sopor, glas, tidningar,

plast och metall i våra soprum.

Återvinningsstationer och Returpunkten tar hand om övrigt avfall.

Containers för brännbart hyrs av föreningen vid vårstädning och höststädning.

Påsar för komposterbara sopor finns på hyllan längst in i soprummet.


Vicevärd

Vicevärden heter Thomas Sandberg och finns tillgänglig på

Vicevärdsexpeditionen i Kvartershuset den första tisdagen

varje månad mellan 18.00 och 19.00.

Mobilnr: 0702 - 13 30 96

E-post: thomas.hsb@icloud.com


Värmeväxlare

Värmeväxlaren är föreningens ansvar, avtal gällande service och liknande sköts av föreningen. Kontakta styrelsen vid frågor.

 

Överlåtelse

En överlåtelse av bostadsrätt sker normalt alltid under ett visst förbehåll, nämligen att föreningen godtar förvärvaren som medlem.

I lagen kommer detta till uttryck i en bestämmelse som säger att när en bostadsrätt har överlåtits från en bostadsrättshavare till en ny innehavare får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i bostadsrättsföreningen.

Blankett för överlåtelse. Läs här.Saknas något? Har vi glömt någon information?

Hör gärna av dig!

Namn

E-post

Meddelande