Styrelsen

Slagverkets styrelse

 

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, hålla sina fastigheter i förstklassigt och i väl underhållet skick.

 

Styrelsen skall upprätta en underhållsplan och se till att det finns medel för

att genomföra den. Varje år ska styrelsen besikta och inventera föreningens

egendom och tillgångar, samt redogöra resulatet i årsredovisningen.

 

 

 

Ordförande: Bo Johansson

ASG 123, 0725 - 85 11 39

Vice ordförande: Jimmy Trygg

ASG 161, 0734 - 19 51 64

 

Sekreterare: Karin Rydén

ASG 1, 0706 - 73 17 10

 

Studieorganisatör: Patrik Björk

ASG 131, 0703 - 27 27 19

 

Ledamot: Anders Laurin

ASG 89, 0768 - 68 29 29

 

Ledamot: Andreas Mildner

ASG 5, 0707 - 45 26 67

 

Ledamot: Lars Möller

ASG 117, 0707 - 46 08 42

 

HSB Representant: Lars W Eriksson

HSB, 0705 - 12 78 82

 

 

 

Revisorer: Leif Arvidsson

ASG 79, 011 - 17 27 67

 

Revisorsuppleant: Tommy Sandberg

ASG 119, 0708 - 82 07 35

 

 

 

Valberedning

 

Valberedare sammankallande: Maria Trygg

ASG 161, 0706 - 38 49 92

 

Valberedare: Claes Jonsson

ASG 107

 

Valberedare: Tommy Åhs

ASG 165

 

 

 

Vicevärd: Thomas Sandberg

0702 - 13 30 96

 

 

 

HSB BRF SLAGVERKET

 

AXEL SWARTLINGSGATA 1 - 177, 603 77 NORRKÖPING, www.brfslagverket.se

 

Medlem i HSB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

brf SLAGVERKET