HSB brf Slagverket

 

HSB bostadsrättsförening

SLAGVERKET

Slagverket

 

HSB:s Bostadsrättsförening SLAGVERKET i stadsdelen Klockaretorpet

i Norrköping omfattar 88 lägenheter i radhusmiljö.

Radhusen ligger vackert med naturen inpå knuten med härligt fria lekytor för barnen och nära till bra motions- och friluftsmöjligheter.

Här bor människor i alla åldrar, vilket bidrar till den trevliga boendemiljön.

 

Området var redan på stenåldern en attraktiv boplats, vilket visat sig genom fynd från både äldre och yngre stenåldern. I området finns en

del hällristningar.

 

På en tallbeklädd bergrygg belägen mellan Klockaretorpets centrum och Borgsmoskolan finns så kallade isräfflor. De 30-40 cm djupa isräfflorna, som bildades under den senaste istiden, är mycket ovanliga i Sverige.

 

I området återfinns Klockaretorpsskolan och Tamburinens skola, vilka är grundskolor för årskurs 1-6. Borgsmoskolan som ligger i utkanten av stadsdelen är en högstadieskola.

Borgsmo IP är belägen i anslutning till Borgsmoskolan och fungerar som Norrköpings utomhusarena för friidrott.

 

3:ans spårvagn som går rakt genom området skapar mycket goda kommunikationsmöjligheter.

 

I närområdet finns bland andra OKQ8, pizzerior, ICA Kvantum, apotek och Norrköpingsortens ryttarförenings ridskola NORF med fler.